Verjaardag regel OFS

Wat betekent deze Regel voor de Franciscaanse Seculieren.
De Regel is een levensvorm, een geschenk, een inspiratie-bron, een gereedschap van God en zijn Heilige Kerk ! regel ofs
“ Het is een kostbare schat in jullie handen.” zei Paus Johannes Paulus II, in zijn toespraak aan de CIOFS, op 27 september 1982. Het is een oproep om te leven in Gods nabijheid, volgens het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus, in dienstbaarheid van onze broeders en zusters. De grondlegger van onze Orde, Sint-Franciscus van Assisi, gaf het voorbeeld om de weg naar de Heer te volgen, in eenvoud en oprechtheid in Geloof, om zo het bezit van de eeuwige zaligheid te verdienen. God roept ons zoals wij zijn, met onze onvolmaaktheden en zwakheid. Dat geeft niet, als wij maar ruimhartig open staan voor Hem. 
De Regel geeft ons bepalingen, om in concrete situaties van het dagdagelijks leven, de goede richting te blijven opgaan, ook in zware momenten. De weg tot heiligheid en tot volmaaktheid der Liefde, de Franciscaanse weg van bekering. Laten wij degenen zijn die deze oproep van God aan anderen doorgeven. 


Wij vieren deze 40-jarige Jubileum uit dankbaarheid en om de Regel terug tot leven te brengen, zo niet is het een lege tekst. Ons habijt, als Franciscaanse leek, is onze eenvoudige levensstijl, onze zachtmoedigheid, onze dienstbaarheid, ons Gebed. Bepaalde punten van de Regel zijn niet voor iedereen gemakkelijk om na te leven. Daarom is het nodig om zelf te ontdekken, hoe men op de beste wijze, uitdrukking kan geven aan hetzelfde charisma, in de samenleving, op het werk, in de vrije tijd ... De Regel is als een liniaal, niet alleen om één rechte lijn te tekenen, maar om via vele rechte lijnen, dichter bij God te komen. Laten wij een goed gereedschap zijn in Gods Handen.
Veertig jaren zijn voorbij gegaan sinds Paus Paulus VI, de Regel van de OFS heeft vernieuwd, omwille van andere tijdsomstandigheden. Moge dit Jubileum-jaar een jaar zijn waarin wij onze roeping en missie meer zichtbaar volbrengen in de Kerk en in de wereld. 
Uit de brief aan de Orde van de Franciscaanse Seculieren en de Youfra van Tibor Kauser, Generale minister OFS, Rome 24 juni 2018.