Verslag keuzekapittel 27,04,2019

KOFFIE EN THEE STONDEN KLAAR …

voor de leden van OFS-Vlaanderen op het voorjaarskapittel bij de zusters Sacramentinnen in Halle. We schrijven: 27 april 2019.franciscus

Rond 10.30 u nam Jacques Meulkens (Nationaal OFS-minister) ons mee naar het gebeuren tijdens de Vijfde Kruistocht (1219). Damietta, de aanwezigheid van Franciscus in het kruisvaarderskamp, zijn moedig en ongewapend bezoek aan Malik Al-Kamil, … na eerdere publicaties tijdens dit jubileumjaar, kwam het ons bekend voor.

We mogen veronderstellen dat Franciscus voor hem vreemde en aanstootgevende dingen zag en hoorde in en rond het legerkamp in Damietta. Hij kon er niet mee leven! Lang moest hij niet nadenken om, op zijn aller-eigenste manier, een teken van ‘anders’ kijken en handelen te stellen. Vrij van vooroordelen en opvattingen, stapte Franciscus naar Malik Al-Kamil toe. De twee vonden elkaar … de ene moslim, de andere christen … vanuit een weliswaar andere, maar toch gedeelde Godservaring. Het lukte hen ‘naasten’ van en voor elkaar te worden. Het bezoek heeft sporen nagelaten in de Geschriften van Franciscus. Daarvan getuigen de Lofzang op de allerhoogste God, 1RegMB 16, Brief aan de stadsbestuurders, …  

 

Moslims maken hoe langer hoe meer deel uit van onze samenleving. Vanuit eigen ervaring in het Brusselse, vertelde Jacques hoe gastvrijheid, respectvolle contacten met buren en andersgelovigen, … een aanzet kunnen zijn tot vredevol samenleven … met wie dan ook.

Na de middaglunch leidde José Voz (vertegenwoordiger van het Nationaal OFS-bestuur), de verkiezing van een nieuw Regionaal Bestuur.

De nieuwe samenstelling is als volgt:

Anny Mortier (fraterniteit Tielt), regionaal minister

Piet de Leeuw (fraterniteit Meersel-Dreef), vice regionaal minister

Iris Schmidt (fraterniteit Lokeren) - Jürgen Renders (fraterniteit Halle) - Koen De Witte (fraterniteit Tielt na overplaatsing): raadsleden

Voluit franciscaans, eigen accenten, frisse ideeën, een zorgzame kijk op heden en toekomst, … we wensen het van harte de nieuwgekozenen toe!