Fraterniteit Turnhout

7. Fraterniteit Turnhout :De heer Constant Caers, Hooghuisstraat 13, 2300 Turnhout, tel. 014.41 02 26.

Elke 3e zondag van de maand komen de leden en vrienden van Sint-Franciscus van Assisi, samen in de Kapel van de Broeders van Liefde, Kasteelplein 20 in Turnhout voor Gebed of Bezinning over actuele Godsdienstige thema’s. Iedereen is hartelijk welkom.